Excel

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel

Jednou z nejlepších vlastností aplikace Excel je možnost chránit soubory na všech úrovních. Můžete zvolit ochranu sešitu před strukturálními změnami, což znamená, že neoprávněné osoby nemohou měnit počet nebo pořadí listů v sešitě. Můžete také nastavit heslo, abyste zabránili někomu měnit pracovní listy, což v podstatě znamená, že nemůže kopírovat, upravovat ani mazat žádný obsah pracovních listů. Můžete také nastavit otevírací heslo, které zabrání otevření samotného dokumentu, pokud někdo nemá heslo.

Tato hesla mohou být účinná, ale mohou vám také zabránit v přístupu k dokumentu nebo jeho úpravě, když to potřebujete. Pokud se vám stane, že se vám dokument nebo pracovní list aplikace Excel zablokuje, protože buď nevíte, jaké je heslo, nebo jste heslo zapomněli, bude pro vás tento článek velmi užitečný. V něm se podíváme na některé způsoby, jak můžete odemknout aplikaci Excel bez hesla.

Část 1. Jaká je šance na odemknutí hesla aplikace Excel?

Než se budeme zabývat tím, jak lze odemknout dokument aplikace Excel chráněný heslem, domníváme se, že se musíme zabývat obecným pojmem odemykání hesla a možností odemknutí hesla aplikace Excel.

Odemykání hesel je proces, který využívá několik metod k obnovení nebo odstranění hesel z dat uložených nebo přenášených prostřednictvím počítačového systému. Jednou z nejpoužívanějších metod odemknutí hesla je metoda útoku hrubou silou. Tato metoda využívá metodu hádání, která opakovaně hádá různá hesla, dokud není nalezeno správné heslo. Jaká je pak šance na odemknutí hesla aplikace Excel? Popravdě řečeno, na trhu neexistuje program, který by zaručoval 100% úspěšnost. Vynikající nástroj pro odemykání hesel aplikace Excel však může dobu odemčení hesla výrazně zkrátit. Šance na odemknutí hesla se tak může výrazně zvýšit.

Lidem, kteří nemají žádné technické znalosti, doporučujeme vyzkoušet program pro odemykání hesel aplikace Excel, který vám pomůže odemknout soubory aplikace Excel chráněné heslem.

Část 2. Odemknutí hesla aplikace Excel pro otevření dokumentu

Pokud se vám nedaří otevřít dokument aplikace Excel bez hesla, můžete vyzkoušet následující možnosti.

Odemkněte heslo aplikace Excel pomocí nástroje Excel Password Unlocker

Pro větší šanci na úspěch můžete použít nástroj Passper Excel Unlocker. Passper Excel Password Unlocker je program pro odemykání hesel, který vám pomůže obejít heslo pro otevření jakéhokoli dokumentu aplikace Excel, a to i nejnovější verze. Má řadu funkcí, které usnadňují obnovení hesla. Patří mezi ně:

 • Nejrychlejší odemykání hesel: Má jednu z nejrychlejších rychlostí odemykání hesel na trhu, protože dokáže zkontrolovat téměř 3 000 000 hesel každou sekundu.
 • Nejvyšší šance na obnovení hesla: Dává vám možnost vybrat si ze 4 režimů útoku a slovníku milionů často používaných hesel, což dále zvyšuje šanci na obnovu hesla a výrazně zkracuje dobu obnovy.
 • Žádná ztráta dat: Proces obnovy nijak neovlivní žádná data v dokumentu Excel.
 • Zabezpečení dat: Protože nemusíte nahrávat svůj soubor na server, je zaručeno 100% soukromí vašich dat.
 • Bez omezení: Program podporuje všechny verze Windows a Excelu. Kromě toho není velikost souboru nijak omezena.

Vyzkoušej zdarma

Zde se dozvíte, jak můžete pomocí aplikace Passper for Excel odemknout dokument aplikace Excel chráněný heslem.

Krok 1: Nainstalujte program Passper for Excel do počítače a spusťte jej. V hlavním okně klikněte na možnost „Obnovit hesla“.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 2: Kliknutím na tlačítko „+“ vyberte dokument aplikace Excel, který chcete zrušit ochranu. Po přidání dokumentu do programu vyberte režim útoku, který chcete použít, a klikněte na tlačítko „Obnovit“. Zvolený způsob útoku bude záviset na složitosti hesla a na tom, zda tušíte, co by to mohlo být.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 3: Jakmile vyberete režim útoku, klepněte na tlačítko „Obnovit“ a aplikace Passper for Excel začne okamžitě pracovat na obnově hesla. Po několika minutách bude proces dokončen a na obrazovce by se mělo zobrazit heslo.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Obnovené heslo pak můžete použít k otevření chráněného dokumentu aplikace Excel.

Vyzkoušej zdarma

Odemknutí aplikace Excel online

K prolomení hesla pro otevření dokumentu aplikace Excel není nutné instalovat do počítače žádný software. Můžete použít některý z mnoha online nástrojů určených pro tento úkol. Pokud soubor neobsahuje důležité informace a heslo je relativně slabé, může být pro vás ideální použít online nástroj. Většina online nástrojů používá k obnově metodu útoku hrubou silou, a proto je účinná pouze v 21 % případů. Existují online nástroje, které mají 61% úspěšnost, ale jedná se o prémiové nástroje, což znamená, že za jejich použití musíte zaplatit.

Největší nevýhodou používání online nástrojů je však pravděpodobně skutečnost, že musíte soubor Excelu nahrát na online platformu. To představuje nebezpečí pro data v souboru Excel, protože nevíte, co majitelé online nástroje udělají s vaším dokumentem po odstranění hesla.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Nevýhody této metody:

 • Nízká úspěšnost: Úspěšnost obnovy je velmi nízká, méně než 100 %.
 • Omezení velikosti souboru: Online nástroje pro odemykání hesel Excelu mají vždy omezení velikosti souboru. U některých programů pro odemykání hesel nesmí velikost souboru překročit 10 MB.
 • Pomalá rychlost obnovy: Při použití online nástroje pro odblokování hesla aplikace Excel musíte mít stabilní a výkonné připojení k internetu. V opačném případě bude proces obnovy skutečně pomalý nebo se dokonce zasekne.

Část 3. Odemknutí hesla aplikace Excel pro úpravu pracovního listu/sešitu

Jak jsme se již zmínili, není také nepravděpodobné, že najdete dokument Excelu, který nelze upravit. Vlastník dokumentu může zavést omezení, která mají uživatelům ztížit úpravy obsahu dokumentu. V takovém případě můžete vyzkoušet jedno z následujících řešení:

Použijte nástroj Excel Password Unlocker (100% úspěšnost)

Kromě obnovy hesla aplikace Excel je Passper Excel Password Unlocker také vynikajícím nástrojem pro odemykání tabulek/sešitů/sešitů aplikace Excel. Jediným kliknutím lze odstranit všechna omezení úprav a formátování se 100% úspěšností.

Vyzkoušej zdarma

Zde najdete návod, jak odemknout tabulku/sešit aplikace Excel:

Krok 1: Otevřete aplikaci Passper Excel Password Unlocker v počítači a klikněte na „Odstranit omezení“.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 2: Kliknutím na tlačítko „Vybrat soubor“ importujte dokument do programu.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 3: Po přidání dokumentu klikněte na tlačítko „Odebrat“ a program během pouhých 2 sekund zruší veškerá omezení týkající se dokumentu.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Vyzkoušej zdarma

Odemknutí hesel aplikace Excel změnou přípony souboru

Pokud používáte MS Excel 2010 nebo předchozí verze, můžete dokument odemknout změnou přípony souboru. Zde je návod, jak to udělat.

Krok 1: Začněte vytvořením kopie souboru aplikace Excel chráněného heslem, abyste měli k dispozici jeho kopii pro případ, že by se něco pokazilo.

Krok 2: Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Přejmenovat“. Změňte příponu souboru z „.csv“ nebo „.xls“ na „.zip“.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 3: Rozbalte obsah nově vytvořeného souboru Zip a přejděte na „xl\worksheets“. Najděte pracovní list, který chcete odemknout. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Upravit“ pro otevření souboru v Poznámkovém bloku.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 4: Pomocí klávesové zkratky Ctrl + F otevřete funkci vyhledávání a vyhledejte položku „SheetProtection“. Díváte se na řádek textu, který začíná; „<sheetProtection algorithmName=“SHA-512″ hashValue=“.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 5: Odstraňte celý řádek textu a poté soubor uložte a zavřete. Nyní změňte příponu souboru zpět na .csv nebo .xls.

Když budete chtít upravit nebo změnit pracovní list, nebudete již potřebovat heslo.

Nevýhody této metody:

 • Tato metoda funguje pouze pro aplikaci Excel 2010 a předchozí verze.
 • V jednom okamžiku lze odemknout pouze jeden pracovní list. Pokud máte v jednom souboru aplikace Excel několik listů chráněných heslem, musíte výše uvedené kroky zopakovat pro každý list.

Prostřednictvím tabulek Google

Disk Google vydal novou aktualizaci, která podporuje dokumenty MS Office chráněné heslem. Disk Google nabízí méně komplikovaný způsob, jak odemknout jakýkoli dokument aplikace Excel, když jej chcete upravit. V následujících krocích se dozvíte, jak otevřít zaheslovaný soubor aplikace Excel v aplikaci Tabulky Google.

Krok 1: Přejděte na Disk Google v libovolném prohlížeči v počítači a přihlaste se, pokud ještě nejste přihlášeni.

Krok 2: Klikněte na kartu „Nový“ a vyberte možnost Tabulky Google. Pokud jste již uzamčený soubor aplikace Excel uložili na jednotku, můžete jej otevřít přímo výběrem možnosti „Otevřít“. V opačném případě musíte soubor nahrát kliknutím na možnost „Importovat“.

Krok 3: Nyní otevřete chráněný dokument aplikace Excel a kliknutím na levý horní roh vyberte všechny buňky tohoto dokumentu.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 4: Klikněte na tlačítko „Kopírovat“ nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + C.

Krok 5: Nyní spusťte program MS Excel a stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+V. Všechna data na listu Excelu chráněném heslem se přenesou do tohoto nového sešitu. Dokument pak můžete libovolně upravit.

Nevýhody této metody:

 • Tato metoda je časově náročná, pokud je v dokumentu aplikace Excel několik uzamčených listů.
 • Tabulky Google vyžadují stabilní připojení k internetu, aby bylo možné nahrávat soubory. Pokud je vaše připojení k internetu slabé nebo má váš soubor aplikace Excel velkou velikost, bude proces nahrávání pomalý nebo se dokonce zasekne.

Odemknutí pracovního listu aplikace Excel pomocí kódu VBA

Poslední metodou, kterou se budeme zabývat, je použití kódu VBA k odemknutí pracovního listu aplikace Excel. Tato metoda funguje pouze pro aplikace Excel 2010, 2007 a starší verze. Důležité je, že touto metodou lze odemknout pouze heslo pracovního listu. Proces odemykání je složitý, proto vám pomohou následující kroky.

Krok 1: Otevřete heslem chráněný pracovní list aplikace Excel pomocí aplikace MS Excel. Stisknutím klávesové zkratky Alt+F11 aktivujte okno VBA.

Krok 2: Klikněte na „Insert“ a z možností vyberte „Module“.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Krok 3: V novém okně zadejte následující kód.

6 snadných způsobů, jak odemknout heslo aplikace Excel v roce 2022

Sub PasswordBreaker()
'Breaks worksheet password protection.
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub

Krok 4: Příkaz spustíte stisknutím klávesy F5.

Krok 5: Chvíli počkejte. Zobrazí se nový dialog s jedním použitelným heslem. Klikněte na tlačítko „OK“ a zavřete okno VBA.

Krok 6: Vraťte se do chráněného listu aplikace Excel. Nyní zjistíte, že pracovní list není chráněn.

Nevýhody této metody:

 • Pokud je v aplikaci Excel několik listů chráněných heslem, je třeba výše uvedené kroky zopakovat pro každý list.

Závěr

Odemknutí dokumentů aplikace Excel chráněných heslem nemusí být složité. Díky vyšší rychlosti obnovy, více režimům útoku a vyšší míře obnovy představuje nástroj Passper Excel Password Unlocker nejlepší možnost rychlého odemknutí jakéhokoli dokumentu aplikace Excel chráněného heslem.

Vyzkoušej zdarma

Related Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Share via
Copy link
Powered by Social Snap